Home

Klusā daba. 3 sinhronas video cilpas, 1’30”

Tas ir pētījums par viena nekustīga attēla raksturu un nozīmi video medija aspektā. Kāda ir atšķirība starp statisku un kustīgu attēlu? Kas ir kustības pamatā? Kā attēlot laiku vizuāli?Kā skan laiks? Katrs video pēta noteiktu problēmu.

Still life. Three synchronous video loops, 1’30”

It is a research about a character of one still image and its role in an aspect of a video media. What makes a difference between still and moving image? On what is based a movement? How to visualize time? What is a sound of the time? Each video questions determined problems. Exhibited in Visual Communication department’s final bachelor show “Tikko būs”/”Just will be”

From 31.05.11 – 15.05.11

 

plakats

 

Advertisements